ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเหมาเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมานายธรรศเมธี มณีวัง