ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจัดทำชั้นลอยห้องศิลปกรรมไทย ตึกปฏิบัติการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)