ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบควบคุมลิฟต์โดยสารภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง