ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น1 ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562

ตามเอกสารดังแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ 2562