ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดพิมพ์สูจิบัตร สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการออกแบบและพิมพ