ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้อง