ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการธรรมชาติรังสรรค์ ผลิตภัณฑ์สีเขียว บ้านปางม่วง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด:ผู้ชนะบ้านปางม่วง