ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตเพลงพิเศษ บันทึกวิดีโอ และประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนานวัตกรรมดนตรีล้านนาสร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศจ้างเหมาทำเพลง