ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไฟ และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว_001