ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยประมวลผลกราฟฟิกภายนอก_001