ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียสำหรับห้องเรียน_001