ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณ ชั้น 2 อาคารเรียนและสำนักงาน และบริเวณ ชั้น 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด