ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะงานจ้างควบคุมหลังคาหอศิลป์