ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิต ตัดต่อ คลิปวีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ e-Learning โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ผู้ชนะตัดต่อ ผลิตสื่อ