ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2565 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

เอกสารดาวน์โหลด : >>> ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2565 <<<

ลิงค์รับสมัคร: >>> รับสมัครสอบ <<<

วิธีการชำระเงิน
สามารถชำระเงินจำนวน 350 บาทได้ 2 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1.
นำ ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ได้จากท้ายเอกสารใบสมัคร ไปชำระเงินที่เคาร์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
เลขที่บัญชี 667-3-00863-7 เพื่อนำเข้าบัญชี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่รองรับการชำระเงินออนไลน์)

ช่องทางที่ 2.
ชำระเงินออนไลน์ไปยังธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 0202 8738 3150 ชื่อบัญชีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยแอปพลิเคชั่นธนาคาร