ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ปีการศึกษา 2564 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

*************** ระบบรับสมัครคัดเลือกออนไลน์ ***************

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-21 มีนาคม 2564


เอกสารดาวน์โหลด: 1. โครงการพิเศษคณะฯปี2564

เอกสารดาวน์โหลด: 2. แก้ไขโครงการพิเศษ64

เอกสารดาวน์โหลด: 3. ขยายเวลารับสมัคร64