ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220075 สังกัดหน่วยบัณฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Download : Application for Employment

 ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.

ดาวน์โหลดใบสมัคร : ประกาศรับสมัครบุคคล