ประกาศรับสมัคร-EP220008-ครั้งที่-9-ปรับลดคุณสมบัติ-ส่งภาษาอังกฤษภายใน-1-ปี_003