ประกาศรับสมัครงาน-S4220004-ตำแหน่งพนักงานช่าง-R.1_001