ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ภายในพื้นที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครผู้เช่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ หมายเลข 053 944 833 ในวันและเวลาราชการ

หรือขอเข้าชมสถานที่เช่าประกอบการได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้า)

รายละเอียดและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง         

https://drive.google.com/file/d/1WsDTFXMes5oz_fX4ciy63yOXbrhMT00l/view?usp=sharing