ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2

เอกสารดาวน์โหลด:ประกาศสอบวิชาเฉพาะ64

ลิงค์รับสมัคร: https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/