ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรับสมัครหัวหน้างานนโยบายฯ-ใบสมัคร