ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)

ดาวน์โหลดเอกสาร :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-S4220016