ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220001 และ EP220002 (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3-5 ปี) สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ (ส่วนกลาง)