ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220080 สังกัด หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-E220080