ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220027 สังกัดภาควิชาทัศนศิลป์ (สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-S4220027