ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4220007 สังกัด หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารดาวน์โหลด: รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)-S4220007

ลิงค์:ลงทะเบียนเข้าห้องสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์-S4220007