ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220051 สังกัด สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

——————————————————————————————————————————————
ฝากประชาสัมพันธ์23.04.62_Page_2