ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) และสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220063

11_p001