ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562

ให้ผู้มีรายชื่อมาทำการสอบสัมภาษณ์/ทดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะวิจิตรศิลป์  สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ของสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ให้เตรียมอุปกรณ์มาในวันสอบด้วย (เอกสารแนบท้ายประกาศ)

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพิเศษ62_Page_1 ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพิเศษ62_Page_2 ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพิเศษ62_Page_3 ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพิเศษ62_Page_4