20190702-ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียง_001