20200106-ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียง_001