ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์และสอนปฏิบัติการสอน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E๒๒oo๒๗ สังกัดภาควิชาศิลปะไทย