ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 -ซื้อหน่วยประมวลผลกราฟฟิกภายนอก_002