ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 -ซื้ออุปกรณ์สื่อมัลติ_001