ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 -ซื้อเครื่องพิมพ์วัตถุ3มิติ_001