ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220002 (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3-5 ปี) สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ (ส่วนกลาง)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อ-EP220002