ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครหัวหน้างานการงินฯ

Download : Application for Employment (ใบสมัครสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงานและแบบแจ้งสถานภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน-กยศ.

ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกใ