ประกาศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ( ด้านบัณฑิตศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ E220075