ประกาศ สำหรับ นักศึกษาที่ต้องการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ หรือ เสนอสำเร็จการศึกษา ในภาคฤดูร้อน

ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 2 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558

โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักทะเบียน
และสามารถดูรายละเอียดได้ที่
www3.reg.cmu.ac.th/…/รายละเอียดลงทะเบียนใช้บริการบัณฑิต357.…