ประกาศ แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220001 (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3-5 ปี) สังกัด คณะวิจิตรศิลป์ (ส่วนกลาง)