ประชาสัมพันธ์การปรับใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 40 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การปรับใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาในปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด ตราสัญลักษณ์พร้อมแนวทางการปรับใช้สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังลิงก์ https://www.finearts.cmu.ac.th/ หรือดัง QR code แนบท้าย ทั้งนี้ การนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปปรับใช้ ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น