ปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิวเด็กวิจิตร” ประจำปี 2562

เวลา 17.00 น. ของวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วจศ. มช. จัดงานปัจฉิมนิเทศ “เส้นทางชีวิต แนวคิวเด็กวิจิตร” บรรยายเรื่องเริ่มต้นชีวิตในโลกกว้าง หัวข้อ “การเขียน RESUME(ใบสมัครงาน)อย่างไรให้ได้งาน/เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์”โดย บริษัท ซุปเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และต่อด้วยการบรรยายเรื่อง เริ่มต้นชีวิตในโลกกว้าง หัวข้อ “เส้นทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจิตรฯ”  โดยวิทยากรให้ความรู้ในการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ได้แก่

1. นางสาวจิรัชยา พริบไหว จิตรกรรม

2. นายอมร ทองพยงค์ ภาพพิมพ์

3. นางสาวอภิสรา กรรณฐสุทธิ์ การออกแบบ

4. นายรณรงค์ คำผา ศิลปะไทย

5. นางสาวเรวดี งามลุน สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

6. นายณธวรรธน์ หมูแฮม ประติมากรรม

7. นายกฤชพล เกตุชู สหศาตร์ศิลป์

8. อาจารย์แววดาว ศิริสุข ศิลปะการดนตรีและการแสดง

ณ บริเวณลานกรวด คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

b1