ผู้บริหารชุดปัจจุบัน วจศ. มช. แสดงความยินดีและส่งมอบงานให้กับผู้บริหารชุดใหม่