ประกาศ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP220010 (แบบมีสัญญาจ้าง 3 – 5 ปี) สังกัด งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Link สำหรับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคัดกรอง https://cmu.to/KhyrI

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ