พบกับ Visual Arts Wall ~ VAW ( ว้าว )

พบกับ Visual Arts Wall ~ VAW ( ว้าว )

การแสดงผลงานหมุนเวียนบนผนัง ในพื้นที่สตูดิโอทัศนศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเปิดพื้นที่ เปิดบทสนทนา ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ผ่านบรรยากาศการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจค่ะ

สัปดาห์ : 1
พรหมเพชร สีเหลืองอ่อน
(เกิด พ.ศ.2536, ชัยภูมิ)

สูญสลาย, พ.ศ.2560
สีน้ำมันและเกรยองบนผ้าใบ
90 x 120 cm (Diptych)

ชีวิตของเราผูกติดกับเวลา เวลานั้นไม่สิ้นสุด แต่ชีวิตมนุษย์อยู่ในมิติของกายภาพที่มีความจำกัด การเกิด การแก่ เจ็บ และตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อถึงจุดสูญสิ้น ชีวิตย่อมสลายและแตกดับ

#VisualArtsWall

#VAW #ว้าว

#MFAVisualArtsCMU