พิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายรูปปั้นองค์พระพิฆเนศ

เวลา 10.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มช. ได้ทำพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายรูปปั้นองค์พระพิฆเนศ จากหน้าคณะฯ มาประดิษฐานไว้ ณ ด้านหน้าอาคารภาควิชาทัศนศิลป์