พิธียกขั้นตั้งไหว้ครู คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2562

เวลา 9.00 น. ของวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธียกขั้นตั้งไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสักการะครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทความรู้ในศาสตร์ศิลปะ รวมถึงเทพเทวา สิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย และมีพิธีผูกข้อมือให้นักศึกษาโดยคณาจารย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พิธีนี้เป็นประเพณีที่ดีงามของคณะวิจิตรศิลป์ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ภายในงานมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้คนทั่วไปเข้ามาร่วม พิธีจัดขึ้น ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด