พิธีย้ายศาลพระภูมิและศาลปู่ย่า บริเวณหน้าคณะฯและที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีย้ายศาลพระภูมิและศาลปู่ย่า บริเวณหน้าคณะฯและที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.00 น. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีย้ายศาลพระภูมิและศาลปู่ย่า บริเวณหน้าคณะฯและที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคล ช่วยปกป้อง รักษา และยังนำสิ่งดี ๆ เข้ามาในคณะและเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปี พุทธศักราช 2564


ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ คลิก