พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

คณะวิจิตรศิลป์ มช. นำโดย รองศาสตราจารย์ อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่